Fixit! Mallorca, Barcelona och Stockholm växer, vi söker nya medarbetare till våra team!

Du som söker jobbet är bosatt på någon av orterna och gillar att jobba i team. Du är händig och vill utvecklas och vara med och utveckla.

Fixit! ingår i DWOQ-gruppen som byggs enligt helt nya principer – vi arbetar i team och chefslöst.

I DWOQ-gruppen utvecklas du kontinuerligt med utbildning och genom vår utvecklingsmodell som sker i flera steg. Fixit! Utvecklingstrappa möter dig och dina kunskaper där du befinner dig idag och tar dig vidare i din utveckling.

Det är attraktivt att jobba på Fixit!, bra lön, jobba i team, ingen dag är den andra lik.

Fixit! Hjälper kunderna att slippa göra det som de inte vill, kan eller har tid att göra.

Fixit! Mallorca, Barcelona and Stockholm are growing, we looking for new teammembers for our teams!

You live in one of the locations and like to work in teams. You are handy and want to develop and be involved in developing. Fixit! is part of the DWOQ group, which is built according to completely new principles – we work in teams and without managers.

In the DWOQ group, you develop continuously with education and through our development model, which takes place in several steps. Fixit! development ladder meets you and your knowledge where you are today and takes you further in your development.

It is attractive to work at Fixit!, good salary, work in teams, no day is like the other.

Fixit! Helps our customers avoid doing what they do not want, can or have the time to do.

Skicka din ansökan till / Send your application to: info@fixiteurope.com